≪ Grįžti į pradžią

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Viešoji įstaiga “Sudoku” dalyvauja projekte Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą".

VšĮ “Sudoku” su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. lapkričio 29 dieną pasirašė dalyvavimo projekte sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą dienos socialinės globos paslaugoms. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų

Daugiau informacijos interneto svetainėje www.equass.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonių aprašas

Peržiūrėti ≫

Etikos kodeksas

Peržiūrėti ≫

Etikos ir gerovės užtikrinimo politika

Peržiūrėti ≫

Paslaugų gavėjo orumo, finansinio piktnaudžiavimo ir fizinės, psichologinės neliečiamybės užtikrinimo nuostatos ir prevencijos procedūros

Peržiūrėti ≫

Kokybės politika

Peržiūrėti ≫

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo matavimo proceso aprašas

Peržiūrėti ≫

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

Peržiūrėti ≫

Paslaugų gavėjų namuose įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą aprašas

Peržiūrėti ≫

Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

Peržiūrėti ≫

Personalo samdymo ir Išsaugojimo politika bei procedūros

Peržiūrėti ≫

Prašymų, pasiūlymų ir skundų valdymo tvarkos aprašas

Peržiūrėti ≫

Teisių chartija

Peržiūrėti ≫

Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

Peržiūrėti ≫

Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos tvarkos aprašas

Peržiūrėti ≫

Gautas dienos socialinės globos asmens namuose kokybės sertifikatas EQUASS

Peržiūrėti ≫