≪ Grįžti į pradžią

Paslaugos

Socialinės paslaugos
Įdarbinimo su pagalba paslaugos
Pagalba priimant sprendimus
Apsaugoto būsto paslaugos
Neformalaus švietimo paslaugos

Socialinės paslaugos

 • dienos socialinės globos paslaugos asmenims su negalia, asmens namuose;
 • psichosocialinės paslaugos;
 • pagalbos namuose paslaugos;
 • sociokultūrinės paslaugos;
 • kitos bendrosios paslaugos.

Įdarbinimo su pagalba paslaugos

Nuo 2020 m. birželio 1 d. VšĮ “Sudoku” teikia „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra paslaugą – įdarbinimas su pagalba. Ši paslauga skirta suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia, kuriems reikalinga pagalba įsidarbinant ir išlaikant darbo vietą.
Įdarbinimas su pagalba – tai individualios, asmens poreikius atitinkančios įdarbinimo su pagalba paslaugos, siekiant padėti asmeniui susirasti jo gebėjimus bei kompetenciją atitinkantį darbą, įsitvirtinti darbo rinkoje ir sėkmingai dirbti, padėti išlaikyti turimą darbo vietą, tapti savarankiškesniu.
Įdarbinimas su pagalba apima šias paslaugas:

 • Pagalba ieškant darbo:
  • darbinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas;
  • socialinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas;
  • teikiamos konsultacijos, kurių metu padedama asmeniui apsispręsti, kokio darbo jis nori
  • asmuo mokomas įvairiais būdais ieškoti norimo darbo;
  • asmeniui pasiūloma jo kompetenciją ir gebėjimus atitinkančios darbo vieta ar savanoriška praktika realiose darbo vietose.
 • Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras – asmeniui teikiama pagalba susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbo vietos vidaus tvarkos taisykles ir kitus svarbius dokumentus; pagalba gauti kitus svarbius įsidarbinimui reikalingus mokymus, pvz., užtikrinimas, kad asmuo išklausys privalomus pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių kursus ir gaus reikiamą sveikatos pažymą; asmuo apmokomas darbo vietoje (pagal poreikį, nekvalifikuotų darbų).
 • Lydimoji pagalba įsidarbinus asmeniui, kai įsidarbinęs susiduria su sunkumais išlaikant darbą, asmeniui teikiamos konsultacijos, kuriose aptariami sunkumai, su kuriais asmuo susiduria stengdamasis išlaikyti darbo vietą.
 • Darbo asistento paslauga – konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas tarp asmens, darbdavio ir bendradarbių, suinteresuotų asmenų (pvz., Užimtumo tarnybos tarpininko, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos atstovo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo ir kt. pagal poreikį, tarp asmens ir jo šeimos narių).
 • Kitos paslaugos reikalingos asmeniui rasti darbą, įsidarbinti bei išlaikyti darbo vietą. Paslaugos asmenims teikiamos su asmeniu suderintoje vietoje ar nuotoliniu būdu.
Asmuo paslaugas gauna nemokamai!

Pagalba priimant sprendimus

Nuo 2020 birželio 1 d. VšĮ “Sudoku” teikia projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ paslaugą – pagalba priimant sprendimus. Ši paslauga skirta suaugusiems asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia, kuriems nustatytas ribotas gebėjimas priimti sprendimus tam tikroje srityje.
Pagalba priimant sprendimus – tai asmeniškas sprendimų priėmimo procesas, kai sprendimą priimantis asmuo naudojasi jam pagalbą teikiančio specialisto ar specialistų komandos pagalba, sprendžiant dėl asmens sveikatos, socialinio dalyvavimo, asmeninių turtinių bei neturtinių klausimų, remiantis sprendimą priimančio asmens valia, pageidavimu ir teise rinktis.
Pačios paslaugos tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse.
Pagalbos priimant sprendimus asmeniui teikiama šiose srityse:

 • asmens sveikatos;
 • socialinio dalyvavimo;
 • asmeninių turtinių;
 • asmeninių neturtinių klausimų;

Teisę į pagalbos priimant sprendimus paslaugas turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys nuo 18 metų, kuriems nustatytas šių paslaugų poreikis.

Asmuo paslaugas gauna nemokamai!

Apsaugoto būsto paslaugos

Nuo 2020 m. birželio 1 d. VšĮ “Sudoku” teikia „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra” - apsaugoto būsto paslaugą. Ši paslauga skirta suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia, kuriems įvertintas poreikis Apsaugoto būsto paslaugai.
Paslaugos gavėjai suaugę savarankiški asmenys turintys psichikos ir/ar proto negalią, kurie turi pakankamai įgūdžių ir gali išlaikyti tipišką savarankišką suaugusio funkcionavimą be specialistų pagalbos, tačiau dėl turimos negalios, turimi gebėjimai gali sutrikti, ir dėl to jiems reikalinga pagalba.
Apsaugoto būsto paslaugos bendruomenėje apima asmens apgyvendinimą, ir bendradarbiavimą su socialinių (atvejo vadyba, socialinė reabilitacija, dienos užimtumas, profesinė reabilitacija ir pan.) bei kitų paslaugų (sveikatos priežiūros, teisinės ir pan.) teikėjais bendruomenėje įgyvendinant asmens su negalia individalų paslaughų teikimo planą.
Asmenims, kuriems skirta Apsaugoto būsto paslauga, pagal jų turimus gebėjimus teikiant pagalbą sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą, suteikiant paslaugas bendruomenėje palaikyti ir plėtoti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, skatinant juos siekti visiško savarankiškumo.

Asmuo paslaugas gauna nemokamai!