Mes norime Jums padėti!

Apie mus

Viešoji įstaiga „Sudoku“ yra 2014 m. liepos 24 d. įkurta ir socialinių paslaugų, slaugos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Pagrindiniai organizacijos tikslai- tenkinti, vaikų, jaunimo, moterų, neįgalių bei pagyvenusių asmenų ir jų šeimų socialinės apsaugos ir psichinės sveikatos reikmes, įgyvendinant platų socialinės bei psichologinės pagalbos, mokymo ir prevencinių programų spektrą.

Įstaiga įkurta siekiant į vietos gyventojų socialinių problemų sprendimą įtraukti ne tik biudžetines įstaigas, tačiau ir organizacijas iš nevyriausybinio sektoriaus. Sukurta socialinio darbo savanorių iniciatyva.

Siekiant teikti kokybiškas paslaugas, organizacija aktyviai dalyvauja tarpinstitucinėje veikloje, bendradarbiaujant su savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, policija ir kitomis organizacijomis. Lėšos veikloms vykdyti – privačios bei projektinės lėšos per įvairias programos, tame tarpe ir ES. Organizacija veiklą pradėjo nuo savanoriškos veiklos, įgyvendindama įvairius projektus, finansuojamus nacionalinio biudžeto. Palaipsniui įgydama patirties, ko pasėkoje jau keletas metų vykdo savarankiškai ir kaip partnerio teisėmis Europos Sąjungos finansuojamus projektus.

Mūsų misija

prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas.

Mūsų vizija

valstybė, kurios politikoje pažeidžiamiausių grupių asmenų psichosocialinė būsena yra prioritetas bei veikia efektyvi, lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno žmogaus poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės socialinės bei slaugos paslaugos.

Paslaugos

Pagrindiniai organizacijos tikslai- tenkinti, vaikų, jaunimo, moterų, neįgalių bei pagyvenusių asmenų ir jų šeimų socialinės apsaugos ir psichinės sveikatos reikmes, įgyvendinant platų socialinės bei psichologinės pagalbos, mokymo ir prevencinių programų spektrą, užtikrinant profesionalias paslaugas. Organizacija turi patirtį mažinant socialinę atskirtį, dirbant prevencinį darbą šeimų gerovės srityje, pagalbos teikime moterims, nukentėjusioms nuo savo sutuoktinių ir partnerių smurto.

Veiklos sritys

 • Organizacijos stiprinimas ir finansavimo šaltinių paieška
 • Mokymai ir tyrimai;
 • Visuomenės švietimas;
 • Viešinimas;
 • Gerosios patirties perėmimas, diegimas ir sklaida;
 • Žmogaus teisių stebėsena psichikos sveikatos priežiūros ir socialinės globos srityse;
 • Vystomasis bendradarbiavimas;
 • Savanorių koordinavimas;
 • Paslaugų vystymas ir programų diegimas;
 • Neformalus švietimas.

Vertybės

 • Pagarba žmogaus teisėms ir individualumui;
 • Lygiateisiškumas;
 • Socialinė įtrauktis;
 • Analitiškumas ir ekspertinės žinios;
 • Skaidrumas ir nepriklausomumas;
 • Atvirumas ir bendradarbiavimas;
 • Savirefleksija ir tobulėjimas.

Naujausi projektai

„Darni bendruomenė per pagalbą ir pagarbą senyvo amžiaus/neįgaliam žmogui“

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T927-01-0308. Projekto tikslas - užtikrinti bendrųjų socialinių ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos namuose, sociokultūrinės paslaugos) teikimą, pasitelkiant savanorius neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims. Projekto tikslinė grupė - neįgalūs, senyvo amžiaus asmenys.
Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 20 savanorių dirbti su neįgaliais, senyvo amžiaus asmenimis, kurie teiks specialiąsias (pagalbos namuose) paslaugas 15 asmenų. Taip pat bus teikiamos bendrosios (sociokultūrines paslaugos) užimtumo veiklos 35 tikslinės grupės asmenims. Projektu siekiama projekto dalyvių vienišumo mažinimo, psichologinės būsenos gerinimo, sveikatinimo bei bendruomeniškumo didinimo.
Projektą įgyvendina VšĮ „Sudoku“

„Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“

Sudaryta partnerystės sutartis 2019 m. gruodžio 11 d. tarp Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir VšĮ „Sudoku“, dėl Europos sąjungos fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ sutartimi Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 įgyvendinimo.

Naujienos

Marijampolės regione įsibėgėja Institucinės globos pertvarkos antrasis etapas
Tauragės regione įsibėgėja Institucinės globos pertvarkos antrasis etapas