≪ Grįžti į pradžią

Darni bendruomenė per pagalbą ir pagarbą senyvo amžiaus/neįgaliam žmogui

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto Nr.

08.6.1-ESFA-T-927-01-0308

2020 m. liepos 29 dieną  VšĮ „Sudoku“ pasirašė pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ „Darni bendruomenė per pagalbą ir pagarbą senyvo amžiaus/neįgaliam asmeniui“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0308 sutartį. Projektas parengtas siekiant įgyvendinti Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategiją (toliau – VPS), kurią parengė Pagėgių miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG).

Projekto tikslas

Užtikrinti bendrųjų socialinių ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos namuose, sociokultūrinės paslaugos) teikimą, pasitelkiant savanorius neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims.

Projekto tikslinė grupė

Neįgalūs, senyvo amžiaus asmenys.

Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 20 savanorių dirbti su neįgaliais, senyvo amžiaus asmenimis, kurie teiks specialiąsias (pagalbos namuose) paslaugas 15 asmenų. Taip pat bus teikiamos bendrosios (sociokultūrines paslaugos) užimtumo veiklos 35 tikslinės grupės asmenims. Projektu siekiama projekto dalyvių vienišumo mažinimo, psichologinės būsenos gerinimo, sveikatinimo bei bendruomeniškumo didinimo.

Projektą įgyvendina

VšĮ „Sudoku“

Finansavimas

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V- 927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Įgyvendinimo periodas

Projekto įgyvendinimo veiklų pradžia - 2020-07-29
Projekto trukmė 12 mėnesių.

Kviečiame norinčius dalyvauti projekte. Dėl išsamesnė informacijos, prašome kreiptis į projekto vadovą Nijolę Kovaliovą, tel.865615025, el.p. sudoku.zon@gmail.com